LABORATÓRIUM SIMULÁCIE
PROCESOV PRÚDENIA
Technická univerzita v Košiciach
Ústav metalurgie
Oddelenie hutníctva a zlievarenstva

Laboratórium je zamerané na skúmanie prúdenia tekutej ocele na zariadení plynulého odlievania

Laboratórium simulácie procesov prúdenia


Virtuálna prehliadka
To view virtual tour properly, Flash Player 9.0.28 or later version is needed. Please download the latest version of Flash Player and install it on your computer.
...


História fyzikálneho modelovania u nás siaha do roku 2004, kedy bol na pôde niekdajšej Hutníckej fakulty postavený v spolupráci s USS KE fyzikálny model zariadenia plynulého odlievania ocele v mierke 1:3. Srdcom zariadenia je symetrická dvojprúdová medzipanva, napĺňaná z liacej panvy. Prietok vody do bramových kryštalizátorov je regulovaný zátkovými tyčami. Zariadenie umožňuje spojitú reguláciu všetkých veličín a tým simuláciu ustáleného aj neustáleného režimu vrátane medzných stavov.

Postupným získavaním know-how v tejto oblasti sa podarilo implementovať výstupy z týchto modelov do praxe a etablovať sa doma aj v zahraničí. Dnes je už bežným štandardom spolupráca s oceliarňami pri testovaní a vývoji medzipanvových komponentov a postupov odlievania pred ich zavedením do prevádzky.

Fyzikálny model zariadenia pre plynulé odlievanie ocele spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o.
...
 
 
 
Fyzikálny model mezipanvy Železiarne Podbrezová a.s.
...
 
 

LSPP v médiách

VaT

Magazín o vede a technológiách s Gregorom Marešom - Špičkové laboratórium na FMMR


VaT

Magazín o vede a technológiách s Gregorom Marešom - Matematické modelovanie


Rádio Slovensko

Laboratórium skvalitnenia ocele - Rádio Slovensko


Korzár Košice

Študenti budú v novom laboratóriu pracovať na skvalitnení ocele


Prezident U.S.Steel s.r.o.

Jamesa E. Bruna, prezident U. S. Steel Košice, s.r.o. na návšteve v LSPPOdborné publikácie


BUĽKO, Branislav - MOLNÁR, Marek - DEMETER, Peter - BARICOVÁ, Dana - PRIBULOVÁ, Alena - FUTÁŠ, Peter, Study of the influence of intermix conditions on steel cleanliness, In: Metals. - Basel (Švajčiarsko): MDPI Roč. 8, č. 10 (2018), p. 1-9 [online]. - ISSN 2075-4701 (online) Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2075-4701/8/10/852/htm...

BUĽKO, Branislav - PRIESOL, Ivan - DEMETER, Peter - GAŠPAROVIČ, Peter - BARICOVÁ, Dana - HRUBOVČÁKOVÁ, Martina, Geometric Modification of the Tundish Impact Point, In: Metals. - Basel (Švajčiarsko): MDPI Roč. 8, č. 11 (2018), p. 1-11 [online]. - ISSN 2075-4701 (online) Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2075-4701/8/11/944/htm...

Fyzikálny model medzipanvy ŽP a.s. – SimConT

...      
 • spoločné pracovisko Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach – Ústavu metalurgie a ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o.

Zameranie:

 • oblasť fyzikálneho modelovania a optimalizácie prúdenia ocele v medzipanve ZPO v ŽP a.s., predovšetkým aktuálne problémy podnikovej praxe a urýchlený transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe v podobe konkrétnych inovačných projektov
       


T-typ medzipanvy

Získané know-how v oblasti fyzikálneho modelovania boli zúročené pri výstavbe spoločného laboratória fyzikálneho modelu medzipanvy Železiarní Podbrezová. Dlhoročné skúsenosti riešiteľov umožnili výstavbu najmodernejšieho, špičkového laboratória, ktoré sa stane neoddeliteľnou súčasťou vývoja medzipanvovej metalurgie. Unikátnosť tohto zariadenia spočíva v jeho riadení systémom Simatic na podobnej báze ako reálne zariadenie. Riadenie sa vyznačuje spojitou reguláciou všetkých prietokov a hladiny a umožňuje simuláciu všetkých, aj medzných prevádzkových stavov medzipanvy.


Na meranie a vyhodnocovanie využívame dve metódy

Schéma postupu optimalizácie medzipanvovej metalurgie

Laboratórium numerických simulácií metalurgických procesov

 • používané programy:
      ... ... ...

Laboratórium slúži na:

 • numerické simulácie procesov prúdenia ocele a metalurgických procesov,
 • numerické simulácie komponentov plynulého odlievania ocele so zameraním na prúdenie a prestup tepla,
 • numerické simulácie prúdenia CFD (Computational Fluid Dynamics),
 • prepojenie numerických simulácii s fyzikálnymi modelmi a praxou.


GENEROVANIE VÝPOČTOVEJ SIETE

...
...
ANIMÁCIE SIMULÁCIÍ
... ...

Pre prax

 1. Projektovanie a výroba vodných modelov akejkoľvek medzipanvy, kryštalizátora, dopadových dosiek, ponorných výleviek, ochranných trubíc.
 2. Simulácia prúdenia ocele v procese plynulého odlievania s využitím numerických a fyzikálnych modelov.
 3. Optimalizácia komponentov ZPO a režimov odlievania.
 4. Riešenie problémov medzipanvovej metalurgie (troskový režim medzipanvy, zásypové piesky, liacie, krycie a rafinačné prášky).

Spolupráca

 • Železiarne Podbrezová
 • U. S. Steel Košice
 • ŽP Výskumno-vývojové centrum
 • IPC Refractories

Kontakt...

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Ústav metalurgie
Oddelenie metalurgie železa a zlievarenstva

Park Komenského 14
040 01 Košice
Slovesnko

Tel.: +421/55/602 3169