Študuj v atraktívnom prostredí

SiMet

SiMet – Laboratórium numerickej simulácie metalurgických procesov

CFD

CFD učebňa

LSPP

LSPP – Laboratórium simulácie procesov prúdenia

LAB21

LAB21 – Laboratórium oceliarenských a zlievarenských taviacich technológií - pohľad 1

LAB21

LAB21 – Laboratórium oceliarenských a zlievarenských taviacich technológií - pohľad 2

Študentská vedecká odborná konferencia, METALURGIA 2021

chceli by sme Vás upozorniť na blížiace sa online fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2021, ktoré sa uskutoční v piatok 16.4.2021. Bližšie informácie k fakultnému kolu nájdete na: https://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/studium/svok. Kolá oddelení na našom ústave prebehnú v týždni 29.3 - 1.4.2021, tiež online.
Kolo oddelenia je povinné pre študentov 3.r. Bc. (denní aj kombinovaní), 4.r. Ex., 1. a 2. r. Ing. (denní aj kombinovaní). Každý študent si na kolo oddelenia pripraví ppt prezentáciu a obhajobu na max. 10 min. a textovú časť v ETD šablóne s rozsahom do 20 strán, vrátane obr. a tab. (samozrejme netreba tlačiť). Presné termíny jednotlivých kôl oddelení budú včas zverejnené.
V prípade otázok píšte na marianna.bartosova@tuke.sk.

Laboratórium simulácie procesov prúdenia

Laboratórium špeciálnej prípravy modelov

Ponúkame možnosť výroby pamätných tabúľ, plakiet a menoviek podľa vlasného návrhu. Cena dohodou.
Kontakt: 0904 549 402
Fotogaléria